Vad tar du med dig från studieresan till Köpenhamn?

Kristoffer Lange
Foto Matz Nilsson

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund
– Dansk skolutveckling är en inspirerande förebild för Sverige. Digital kompetens är en nyckelkompetens som kräver en svensk nationell satsning. Vi borde få fram en modell för en digital likvärdighet i svensk skola

Helena Linge

Helena Linge, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund
– Den danska modellen är ett sätt att stärka likvärdigheten. I Sverige har olika skolor vitt skilda förutsättningar när det gäller IT.

Maria Stockhaus,

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
– Jag förstår inte att vi inte kommit längre! Vi behöver få till den där nationella strategin som alla pratar om, säger Maria Stockhaus, nyvald riksdagsledamot (M) och tidigare kommunalråd i Sollentuna kommun.

Robert Fahlgren,

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet
– Vi måste involvera eleverna, då kommer vi att komma långt – även i hur en nationell strategi för IT i skolan ska se ut. Vi är alla överens om att det behöver göras och vad som behöver göras. Känslan är att det nu bara är att göra.