Dansk it-strategi exempel för Sverige

Foto Camilla Waltersson Grönval

– Behovet av att få ett samlat grepp för digitaliseringen av den svenska skolan, liknande det danska, är mycket stort, säger Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, som medverkade under DIUs studiedagar i Danmark.

– Av flera skäl tror jag att Danmark är det land som vi i första hand ska ta efter, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Kopplingen till forskningen menar hon är nödvändig och en av de saker som gör att det danska exemplet är så spännande.

– Vi måste hitta metoder som stöder kunskapsutvecklingen bäst. Skolledarna behöver också få uppdraget att ta ansvar, att bära frågan.

Camilla Waltersson menar också att det inte är så att vi i Sverige behöver börja helt från början, det finns mycket som är gjort och som går att bygga vidare på.

– Men det viktiga är att digital kompetens är något som ska komma alla elever till del.

Hon ser fram emot ett fortsatt utbyte med Danmark, idéerna kring antagningsprocessen för lärare vill hon gärna titta vidare på.

– Det ger mycket kunskap och inspiration att ta del av Danmarks upplägg, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Text: Monica Esborn
Foto: Andreas Skog