På spaning: Dansk it-strategi inspirerar

Trappa Örestads gymnasium

Varför besöka Köpenhamn för att studera dansk skola och digitalisering? Vad gör man i Danmark som vi inte gör i Sverige? Vad kan vi lära av Danmarks pågående satsningar på digital skolutveckling?

Danmark har till skillnad från Sverige en lång tradition av kontinuerliga
satsningar på it i undervisningen och nu finns en samlad digitaliseringsstrategi för offentlig verksamhet som också innefattar skolan.  En pågående insats (2012-2017) kring skolutveckling med en integrerad digital satsning omfattar en systematisk försöksverksamhet och utvärdering i samverkan med universitet (demonstrationsskoleförsök).  Ett annat viktigt och särskiljande inslag är att en utvecklingsfond som stöd för kommunernas inköp av digitala lärresurser och en distributionsplattform för lärresurser samt nationella nätverk för skolledare och lärare, har initierats.

I flera år har stiftelsen DIU följt spännande initiativ och rapporter från Danmark. Sedan några år har vi haft ett utbyte med danska skolor och speglat dessa i artiklar i tidskriften DIU och vid sessioner vid BETT i London och med Unesco i Paris. Nu är tiden mogen för ett mer samlat grepp. 

I januari 2015 arrangerade DIU ett antal seminarier i samverkan med danska myndigheter, forskare och aktörer på ett av Danmarks mest populära gymnasier, Ørestads Gymnasium strax utanför Köpenhamn, där man arbetar fullt ut med digitala verktyg och lärresurser. Syftet med besöket var att ta del av erfarenheter och lärdomar, och få perspektiv på den svenska skolans utveckling. Siktet är inställt på att bidra till att den praktik och den skolpolitik som nu formas i Sverige ska kunna byggas på ett solitt underlag av forskning och beprövad erfarenhet. 

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU