Framtidens Lärande VÄST – våren 2021 i Trollhättan och på nätet

Bildcollage från Framtiden Lärande Väst

Nya datum: Framtidens Lärande Norr och Väst skulle arrangerats under hösten 2020. Nu har stiftelsen DIU tillsammans med Högskolan Väst och Trollhättans stad respektive Luleå kommun beslutat att flytta konferenserna till våren 2021, med hänsyn till situationen kring Covid-19. Håll utkik efter nya datum här.

Efter framgången med Framtidens Lärande VÄST i Trollhättan hösten 2019 inbjuder vi nu till Framtidens lärande Digital – Väst våren 2021. Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Vi vänder oss särskilt till huvudmän och aktörer i regionen med fokus på skolutveckling och digitalisering. Inte minst fördjupar vi oss i erfarenheter från huvudmän som erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. 

Framtidens lärande har varit nydanande för dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter kring digital kompetens och digitalt stöd i lärandet, med nationell räckvidd. Framtidens lärande och Guldtrappan med partners inledde 2019 en ny fas med regionala konferenser kring skolutveckling och digitalisering. Först ut var Framtidens lärande Väst 2019 i samverkan med Trollhättans stad – en av de huvudmän som belönades med Guldtrappan 2019, utmärkelsen för skolhuvudmän i framkant när det gäller digital skolutveckling. 

Ett tema för årets Framtidens Lärande VÄST är digital skolutveckling. Perspektivet spänner över samhällelig innovation, digitalisering och förnyelse, samverkan mellan skola, samhälle, näringsliv och forskning och hur det både berör tankar och föreställningar, lärande och arbetsformer.

Framtidens lärande VÄST är en regional arena för mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, i dialog med forskare, med myndigheter och med leverantörer och regionens skolhuvudmän. En mötesplats där ledare delar strategier och exempel på digital skolutveckling, delar beprövad erfarenhet, lärare visar beprövade framgångsvägar och pedagogiska möjligheter, forskare ger insikt och perspektiv och innovatörer visar nya svindlande möjligheter.  

foto Ulrika Strandroth Frid

– Våra skolors digitala utveckling visar att vi ger plats för framtidens lärande och gör oss samtidigt till en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att vi i Trollhättan står som medarrangör i ett sammanhang där framtiden är så närvarande, sa Ulrika Strandroth Frid, dåvarande stadsdirektör i Trollhättan Stad vid öppnandet av konferensen 2019 .

Framtidens Lärande Digital Väst pågår under en konferensdag, våren 2021 med scenprogram, seminarier, dialogmöten och utställningar.

Målgruppär beslutsfattare, skolledare och drivande pedagoger i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, liksom organisationer, leverantörer, myndigheter och forskare med skola i fokus.

Några teman för årets program:
• Styrkedjan i den framgångsrika digitala skolan
• Leda och lära i den digitala skolan
• Den digitala miljöns struktur
• Samhällsmedborgare i en digitaliserad värld

Med beprövad erfarenhet i dialog med forskning bygger vi framtidens skola!

Läs mer om Framtidens Lärande Norr, mars 2021