Hållbar framtid – nästa steg

Gemensamt scenpass: Hållbar framtid – nästa steg

• Vägen mot framtidens AI börjar med tillit till människan
Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet samt bl a ordförande i Svenska AI-sällskapet och koordinator för det Europeiska AI-nätverket.

• AI – en del av den digitala kompetensen
Linda Mannila, docent och forskare vid Linköpings universitet, digital förändringsagent och entreprenör 

• På andra sidan krönet – en framställning som roar och kanske oroar
Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker.

• Avslutning

Video