Den finska skolan


Intervju med Gun Oker-Blom, direktör Utbildningsstyrelsen, under DIUs studieresa till Helsingfors april 2019. Samlingssida med material från studieresan.

Ny läroplan i Finland


Intervju med Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Undervisningsstyrelsen, under stiftelsen DIUs studieresa till Helsingfors i april 2019. Samlingssida med material från studieresan. …