Ny läroplan i Finland

Intervju med Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Undervisningsstyrelsen, under stiftelsen DIUs studieresa till Helsingfors i april 2019. Samlingssida med material från studieresan.

 

Video