Från studentprov med papper till digitala prov

Intervju med Thomas Vikberg, sakkunnig, Studentexamensnämnden, under stiftelsen DIUs studieresa till Helsingfors april 2019. Samlingssida med material från studieresan.

Video