Den finska skolan

Intervju med Gun Oker-Blom, direktör Utbildningsstyrelsen, under DIUs studieresa till Helsingfors april 2019. Samlingssida med material från studieresan.

Video