Professor Louise Stoll – London och BETT 2019

Louise Stoll, professor vid London Center for Leadership in learning på London University, ägnar sig särskilt åt frågorna om professionella lärgemenskaper och hur man utvecklar sig själv genom att dela erfarenheter kollegor och skolor emellan.

Louise Stoll medverkande vid DIU och partners skolutvecklingsresa till London 2019. Här intervjuas hon av Rebecca Angelis och Electra Gustafsson, elever på MedieGymnasiet i Nacka, som medverkade på resan och intervjuade deltagare och medverkande. Deras handledare var Magnus Rosshagen, lärare i journalistik vid MediaGymnasiet.

Video