Miljöer för lärande

Framtidens Lärande Väst, 13-14 juni 2023 i Karlstad

Gemensamt scenpass: Miljöer för lärande

• Perspektiv på och strategier för digitala nationella prov,
Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket
Presentationsbilder (pdf)

• Att designa tekniktäta och tillgängliga lärmiljöer,
Per Falk utvecklingsledare, Kvasar, Sundbybergs stad
Presentationsbilder (pdf)

• Framtidens skolhus för nutidens skola – Varför ska vi fortsätta att bygga skolhus för strukturer som inte längre finns?
Ylva Matikainen, skolhusarkitekt SAR/MSA, Karlstad
Presentationsbilder (pdf)

• Miljöer för lärande – forskarperspektiv och sammanfattning
Christina Olin-Scheller, professor och Marie Nilsberth, docent, Karlstads universitet 

Video