Ung och digital – utbildning för hållbar framtid

Gemensamt scenpass: Ung och digital – utbildning för hållbar framtid

• Välkommen och presentation av programmet
Henrietta Huzell, moderator, Margareta Friman, rektor Karlstads universitet Maria Kjällström, skoldirektör Karlstads kommun, Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU

• Improving quality an equity in education, Artificial Intelligence and Future skills for a sustainable life
Andreas Schleicher, Director for Education and Skills and Special Advisor on Education Policy to the Secretary-General at OECD

• Barns delaktighet, utforskande och lärande i en förskola/skola
Per Dahlbeck, universitetsadjunkt vid Malmö universitet, utvecklingssekreterare för Malmö förskolor

Video