Guldtrappans webbinarieserie

Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt, likvärdigt och med innovativ pedagogik – från förskola till vuxenutbildning. Det visar de sex skolhuvudmän, olika stora och med olika förutsättningar. Alla med den nationella strategin för digitalisering i skolan som bas, som för sitt arbete tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022.

Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse för kommuner och fristående skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter. På Framtidens Lärande Väst i Karlstad möter du representanter från de sex huvudmän som fick utmärkelsen ht 2022.

Redan innan Framtidens Lärande kan du möta huvudmännen i Guldtrappans webbinarieserie. Sex torsdagsförmiddagar under våren 2023, delar huvudmän med sig av sina erfarenheter i dialog med Guldtrappans beredningsgrupp, Peter Becker, Peter Karlberg, Lena Nydahl och Mikael Svensson och övriga deltagare.

I vardera webbinarium möter du en av de sex skolhuvudmännen som tar upp olika aspekter av digitalt stödd skolutveckling. Det kan vara både strukturer man skapat, utmaningar och lärdomar från arbetet. Samtalen ger utrymme för samtal och diskussion.

Torsdag  16 mars
Lomma kommuns digitala röda tråd

Medverkande: Lomma kommuns grundskolor, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Guldtrappans värdar, Peter Becker, ordförande i Guldtrappans jury och Lena Nydahl, stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag  23 mars
Öka likvärdigheten och utveckla den digitala kompetensen

Medverkande: Mönsterås kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Guldtrappans värdar, Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Peter Becker, stiftelsen DIU.

Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 30 mars
Leda digitalisering från innovation till metodik för alla

Medverkande: Sundbybergs stad, förskola mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Guldtrappans värdar, Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Peter Karlberg, Skolverket

Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 4 maj
Burlövs kommuns arbete och utveckingsstrategi kring VR i undervisningen

Medverkande: Burlövs kommun – förskola, grundskola, gymnasieskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022 Guldtrappans värdar, Lena Nydahl, stiftelsen DIU och Peter Karlberg, Skolverket.

Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Torsdag 11 maj
Medverkande: Sverigefinska skolan i Stockholm, förskola, grundskola
Guldtrappans värdar: Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Peter Becker, stiftelsen DIU.
Inställd pga sjukdom

Torsdag 1 juni
Medverkande: Stenungsunds kommun, grundskola
Guldtrappans värdar: Peter Becker, ordförande i Guldtrappans jury och Lena Nydahl, stiftelsen Yngve Lindbergs minne.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet

Dokumentation från webbinarieserien med de skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen år 2021, hittar du här