Distribuerat ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete

Dokumentation från Guldtrappans webbinarieserie med de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Huvudmännen delar med sig av sina erfarenheter, 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.


Stenungsunds kommun,  grundskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022,

Juryns motivering och Stenungsunds presentationsfilm


Guldtrappans webbinarium:
Distribuerat ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete

Webbinarium med Stenungsunds kommun, 1 juni 2023.

Stenungsunds kommuns grundskolor utmärks vad gäller digital skolutveckling av att man arbetar systematiskt med ett distribuerat ledarskap där ett gemensamt arbete lägger grunden för delaktighet och ett professionellt lärande. Utsedda ’nyckelpersoner’ på varje skola leder i samverkan med rektorerna lärandet kring digitalisering och stödjer kollegorna i det pedagogiska arbetet. Dessa nyckelpersoner deltar också i det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att digitaliseringen integreras i detta och aktiviteterna baseras på analyser av utvecklingsbehoven. Dessa frågor tar Stenungsund upp i webbinariet och belyser hur det fungerar i praktiken.

Medverkande:

Fr v: Dino Hajiric, utvecklingsledare digitalisering, Ann Simonssen, rektor Stora Högaskolan 7–9, Marie Wrethander, verksamhetschef grundskola och grundsärskola, Stenungsunds kommun.

Guldtrappans värdar:
Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury och Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Videon är indelad i två delar. Varje del innehåller dels presentation, dels reflektion och frågor.
Del 1: Inledning och digitalisering som en del av SKA (30:50 min)
Del 2: Distribuerat ledarskap. Att leda digitalisering genom SKA (36:11 min)

Del 1: Inledning och digitalisering som en del av SKA

Del 2: Distribuerat ledarskap. Att leda digitalisering genom SKA