Varför Guldtrappan?


  Varför Guldtrappan? Inför utlysningen av Guldtrappan 2019 svarade tre av Guldtrappans partners på frågan om  betydelsen av en kvalitetsutmärkelse …