Varför Guldtrappan?

 

Varför Guldtrappan? Inför utlysningen av Guldtrappan 2019 svarade tre av Guldtrappans partners på frågan om  betydelsen av en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

Matz Nilsson

– Jag hoppas utvalda huvudmän kan inspirera andra att komma i gång med arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

Foto: Martin Lindeborg

 


Per-Arne Andersson

– Ett antal huvudmän har redan antagit utmaningen att vara i framkant i Sverige när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg. När skolans digitalisering nu omfattar alla skolor behöver erfarenheter från de som har kommit en bit på väg synliggöras. Utmärkelsen Guldtrappan blir då ett viktigt inslag, säger Per-Arne Andersson, dåvarande chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Foto: Thomas Carlgren

 

 

foto Peter BeckerPeter Becker

– Det partnerskap mellan organisationer, myndigheter och leverantörer, som bildats kring Guldtrappan är viktigt för att bidra till utvecklingen. Det är bara genom bred samverkan vi kan ta stora kliv framåt, säger Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Foto: Bo Helmersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *