Nominera till Guldtrappan 2024

Nominering börjar med en intresseanmälan – senast den 15 februari
Anmälan görs av kontaktperson, och består av en första skattning av huvudmannens nivå avseende juryns sju kriterier. Detta görs med samma webbformulär som sedan används för nomineringen.

Vad är Guldtrappan? Bakgrund och process
Mer om bakgrund, syfte, perspektiv och process hittar du här. Nedan görs anmälan och senare själva nomineringen.

Nominering i dialog med beredningsgruppen
Nominering görs av huvudmannen själv och kan gälla huvudmannen som helhet, eller avgränsade delar som t.ex. en skolform. En enskild skola i en kommun eller hos en fristående huvudman kan inte nomineras, om det inte gäller en skola som är den enda inom sin skolform. Syftet med Guldtrappan är inte att premiera enskilda skolor utan att visa på vikten av vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv och styrkedjans vikt i processen.

Nomineringsprocess
Utmärkelsen Guldtrappan baseras på sju kriterier. Nomineringen görs i formuläret, baserat på en motivering utifrån vart och ett av de sju kriterierna och bilagor, med:
1. Egen skattning av nivå.
2. Beskrivning av strategi, planer, genomförande och utfall.
3. Bilagor med ytterligare dokumentation.

Till nomineringsformuläret

OBS! Om det uppstår problem i samband med inlämning via formuläret kontakta: guldtrappan@diu.se