Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
”Stenungsunds kommuns grundskolor utmärks vad gäller digital skolutveckling av att man arbetar systematiskt med ett distribuerat ledarskap där ett gemensamt arbete lägger grunden för delaktighet och ett professionellt lärande. Utsedda ’nyckelpersoner’ på varje skola leder i samverkan med rektorerna lärandet kring digitalisering och stödjer kollegorna i det pedagogiska arbetet. Dessa nyckelpersoner deltar också i det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att digitaliseringen integreras i detta och aktiviteterna baseras på analyser av utvecklingsbehoven. Från planstyrd till behovsstyrd utveckling.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Stenungsunds kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet