2015

Sundsvalls kommun 2015

Sundsvall

Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Sundsvall

Juryns motivering:
För ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning och med den fortsatta utmaningen att vända elevresultaten.

Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun

Hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Falkenbergs kommun

Juryns motivering:
För ett modigt pionjärarbete, ett långsiktigt och skickligt ledarskap, ståndaktigt i motvind och öppet mot omvärlden, i dialog med forskning som i flera etapper lett en digital omvandling mot utveckling av lärandet och bättre resultat.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Botkyrka kommun

Juryns motivering:
För ett sammansvetsat ledarskap, från politik till skola, med ett starkt projektledarteam, trovärdig tekniklösning och organisation för kollegial utveckling har ett pedagogiskt utvecklingsarbete från förskola till gymnasieskola med gemensam reflektion och forskardialog skapats. Elevers motivation har påverkats positivt.

Sandvikens kommun 2015

Sandvikens kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Sandvikens kommun

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt, inkluderande alla elever, till en heltäckande strategi för språkutveckling. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och 1-1 för alla grundskolans elever.

Sollentuna kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Sollentuna kommun

Juryns motivering:
För ett starkt synbart ledarskap i dialog med ledare och lärare, som börjat etablera en forskande delandekultur mellan lärare, ledare, stegvis med föräldrars stöd för skolans professionella digitala utveckling och med indikationer på bättre resultat vid strukturerad digitalisering särskilt inom skriv- och läsundervisning.