Botkyrka

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Juryns motivering:
För ett sammansvetsat ledarskap, från politik till skola, med ett starkt projektledarteam, trovärdig tekniklösning och organisation för kollegial utveckling har ett pedagogiskt utvecklingsarbete från förskola till gymnasieskola med gemensam reflektion och forskardialog skapats. Elevers motivation har påverkats positivt.