Sandviken

Sandvikens kommun 2015

Sandvikens kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt, inkluderande alla elever, till en heltäckande strategi för språkutveckling. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och 1-1 för alla grundskolans elever.