Sollentuna

Sollentuna kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Juryns motivering:
För ett starkt synbart ledarskap i dialog med ledare och lärare, som börjat etablera en forskande delandekultur mellan lärare, ledare, stegvis med föräldrars stöd för skolans professionella digitala utveckling och med indikationer på bättre resultat vid strukturerad digitalisering särskilt inom skriv- och läsundervisning.