2019

Alingsås kommun

Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Ett långsiktigt och väl förankrat digitaliseringsarbete utmärker skolhuvudmannens ansats och ambition. Med ett vetenskapligt fokus, baserat på elevers, lärares och ledares deltagande (participativa) process, har planer och processer bidragit till en begynnande, tillgänglig lärmiljö. Arbetet bygger på innovation och lärande i en strukturerad process.”

Intervju med Torbjörn Ott, lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare i samband med nomineringen.

Video:

Luleå kommun

Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
”Skolhuvudmannens ansats att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de digitala utvecklingsfrågorna har bidragit till både struktur och progression i det gemensamma lärandet. Utvecklade stödfunktioner och flera års breda delningsinsatser ger resultat. Ett arbete som fokuserar på ökad kompetens, tillgång och likvärdighet i elevernas lärmiljöer och målsmäns involvering.”

Intervju med Maarit Enbuske, skolchef, i samband med nomineringen till Guldtrappan.

Lärande i Sverige

Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
En kraftfull vision, tydliga strategier tillsammans med öppna kollegiala processer skapar riktning och förutsättningar för att den digitala skolan blir verklighet för koncernens elever och lärare. En process där juryn ser fram emot att visionen förverkligas i en fortsatt innovativ process!

Intervju med Ole Lidegran, CIO, i samband med nomineringen.

Malmö 2019

Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9

Juryns motivering:
”Ett utvecklingsarbete som utgått från och startat i skolornas behov av digitalisering, med förankring i såväl nämnd som sammanhållen förvaltning, visar nu på både spridning och ökad kompetens inom skolhuvudmannens ansvarsområde. En kraftfull satsning på infrastruktur och ökad tillgänglighet har stärkt miljöerna för lärande. Med Pedagog Malmö, Malmö delar och en utvecklad kompetensplan har miljön förankrats, integrerad i ett helhetsperspektiv, Det Digitala Malmö, 2017-2022 ”

Intervju med Mats Johnsson, chef  IT enheten, i samband med nomineringen.

Skara kommun

Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
En lång, enad och envis digitaliseringsresa visar nu på resultat inom skolhuvudmannens verksamheter. Både ledarskap och visioner har satts på prov. Satsningar på samtliga skolledare, med både teknik och ökad kompetens har bidragit till ett framgångsrikt lärande kopplat till digitala strategier. Resurscentret Stureplan är ett lovande initiativ.”

Intervju med Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Anders Vilhelmsson,  it-strateg, i samband med nomineringen.

Trollhättans stad

Trollhättans stad: grundskola, F-9

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Trollhättans stad: grundskola, F-9

Juryns motivering:
”Från 0-100 anger både ambitionen och riktningen i den kraftfulla satsningen på både lärande och användande av digitala verktyg och hjälpmedel i kommunens skolor. Med förankring i hela styrkedjan, med ledningsgrupper, skolledningar och breddsatsningar nås resultat, i ett accelererat tempo. Skolhuvudmannen visar prov på både mod och innovation genom att organisera och planera för en skola att längta till!”

Intervju med Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan, i samband med nomineringen