Luleå kommun

Foto Maarit Enbuske, skolchef Luleå

Maarit Enbuske, skolchef.

 

Barn- och ungdomsförvaltningen i Luleå kommun är en av kandidaterna till Guldtrappan 2019. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola och gymnasium och Maarit Enbuske, skolchef, svarar på några frågor kring den digitala skolutvecklingen.

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– Vi vill ge våra barn och elever förutsättningar att utveckla framtiden. Vårt samhälle blir allt mer datorstyrt och det är lika viktigt i dag att förstå hur man kan påverka och styra världen genom datorer som det var på 1800-talet att lära sig läsa.

Vilka steg har ni tagit för ökad digital kompetens för eleverna och för personalen?
– Jag vill särskilt vill lyfta fram satsningen på kompetenshöjning till våra lärare. Vi jobbar mycket med delakultur där lärare lär tillsammans och av varandra. Vi har under detta läsår haft en satsning på att ge alla våra matematiklärare en grundutbildning i programmering och förvaltningen har avsatt lärarresurser för att vara ute på olika skolor och arbeta tillsammans med mer datorovana lärare i klassrummet. I januari i år anordnade vi LETT, Luleås egen variant av SETT där cirka 1000 lärare fick ta del av och inspireras till olika sätt att arbeta och skapa med digital teknik. Allt detta ger i slutänden våra elever goda möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Vad är nästa steg i utvecklingen?
– Vårt nästa steg i utvecklingen blir att arbeta fram lärares och elevers digitala lärmiljö. Vårt mål är att alla elever och lärare när de öppnar datorn ska möta en enkel och bra digital lärmiljö. Den ska innehålla allt man behöver för sin arbets-/skoldag och det ska vara möjligt att komma åt detta från en sida. Det material som finns där ska vara kvalitetssäkrat, det ska innehålla verktyg som underlättar lärarens administrativa arbete före, under och efter en lektion och som bidrar till ett mer individualiserat lärande för eleverna.


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs i Luleå – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *