Lärande i Sverige AB

Ole Lidegran, CIO. Lärande i Sverige

Ole Lidegran, CIO.

 

Friskolekoncernen Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, är en av kandidaterna till Guldtrappan 2019. Ole Lidegran, CIO, svarar på frågor kring digital skolutveckling.

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– Digitaliseringen är så självklar för våra elever att jag inte ens tror att det är en fråga de skulle förstå om vi ställde den till dem! Om vi som skola ska vara relevanta och skapa intresse för de så viktiga ämneskunskaperna och samtidigt spegla samhällsutvecklingen behöver vi vara delaktiga i transformationen. På så vis kan vi lära våra elever att digitaliseringen fungerar som en katalysator för allt mänskligt beteende och lära dem hur de navigerar och agerar på ett sätt som gör att de blir välmående individer i ett framtida informationssamhälle.

Vilka steg har ni tagit för ökad digital kompetens för elever och för personal?
– Vi arbetar med eleverna med exempelvis källkritik, tekniskt handhavande och programmering. Vi genomför LIKA-värdering, delar av kompetensbehovet från kartläggningen läggs in i vår verksamhetsplan med uppföljning av rektor för att skapa synlighet och fokus på frågorna.

– För personalen har vi en centraliserad kompetensutvecklingsplan där vi tar fram moduler och kurser som är obligatoriska att gå vars syfte är att öka den digitala kompetensen och nå bättre utväxling i användandet av våra system och läromedel. Vi deltar även i utvecklingsprojekt tillsammans med olika företag och provar nya, digitala verktyg för att få in energi och upptäckarglädje i digitaliseringsresan.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
– Att få alla pedagoger att diskutera och forma en gemensam pedagogisk grundsyn och att hitta en gemensam struktur för lärandet tror jag är viktiga nycklar. Kan vi skapa ett aktiverande, multimodalt och formativt arbetssätt samtidigt som vi kvalitetssäkrar och sprider goda exempel kommer det att bära långsiktig frukt.

– I det gemensamma arbetet att skapa grundsyn och struktur söker vi ständigt ett utökat samarbete med forskningsvärlden för att säkerställa att våra utvecklingsprojekt och vår undervisning vilar på relevant forskning och beprövad erfarenhet.


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs hos Lärande i Sverige – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *