Malmö stad

Mats Johnsson

Mats Johnsson, chef  IT enheten.

Malmö stads grundskoleförvaltning är kandidat till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.
Mats Johnsson, chef för IT-enheten på förvaltningen, om digitalisering och skolutveckling i Malmö.

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– Digitaliseringen av skolans verksamhet är viktig för att möta elevernas behov av en ändamålsenlig lärmiljö som stödjer eleven på ett mer effektivt sätt än om de inte erbjuds en digital lärmiljö. Genom att eleven med hjälp av digitalisering kan öka måluppfyllelsen utifrån sina behov och därmed får alla elever en likvärdig tillgång till stöd i lärandeprocessen, assisterande teknik och förbereds för den digitala omvärlden.

Vilka steg har ni tagit för ökad digital kompetens för eleverna?
– Genom att erbjuda en digital lärmiljö som är ändamålsenligt uppbyggd där det är lätt att göra rätt, så ökar elevernas digitala kompetens genom det dagliga arbetet på skolan. Vi arbetar via lärarna och de digitala verktygen som ingår i den digitala ekomiljön i grundskoleförvaltningen för att möta elevernas utveckling. Genom ett aktivt samarbete av olika professioner på skolorna såsom skolbibliotekarier, digitaliseringspedagoger och lärare ges eleverna större möjligheter att utveckla digital kompetens.

Och för lärarna?
– Genom Digital skola skolledargrupp säkerställer och stödjer grundskoleförvaltningen att den digitala agendan finns på varje samlat rektorsmöte. Att rektorerna driver utvecklingen inom digitaliseringen framåt på sin skola är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att öka kompetensen hos lärarkåren. Genom att alla skolor har en utsedd representant som ingår i nätverket för digitaliserings/IKT-pedagoger, som IT-enheten grundskoleförvaltningen håller ihop, sprider vi kompetens. TeachMeet på skolorna, insatser från IT enheten centralt på olika skolor. Utbildningar i olika fördjupande område såsom programmering och utlåning av digitala resurser såsom robotar och 3D -skrivare.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
– Att alla skolor höjer den digitala mognaden genom att vara aktivt deltagande i den digitala certifieringsprocessen Handlingsplan för att stödja grundskolans digitaliseringsprocess: Varje elevs bästa skola – Digital certifiering. Grundskoleförvaltningen har skapat och designat processen med rektorer och lärare för att det ska utgå från grundskoleförvaltningen digitala ekomiljö. Att synkronisera det arbete vi bedriver på olika nivåer med rapporten nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs i Malmö Stad – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *