Nya partners stärker Guldtrappan

 

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Guldtrappan bidrar till huvudmäns samverkan för utveckling av skolan med arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning – nationella och regionala, fysiska såväl som digitala. Under året har Guldtrappan fått två nya partners, Nationalencyklopedin, NE, och Gothia Kompetens. Med sina fokus på läromedel respektive kompetensutveckling stärker de Guldtrappans initiativ, process och utmärkelse.

Alla elever ska få likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta människor och medborgare. Det är målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Digitaliseringen är en möjlighet – men också en utmaning – för samtliga skolhuvudmän.

– Vi på NE ser fram emot att vara en del av Guldtrappans arbete och att från vår horisont främja en kvalitativ digitalisering inom skolväsendet, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

– Genom samarbeten och erfarenhetsutbyten gör vi skolan starkare och ökar möjligheterna till utveckling i en digital nutid. Rätt kompetensutveckling får människor att växa och utvecklas. Vi arbetar för att skolor ska få de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete så bra som möjligt och därför är partnerskapet med Guldtrappan ett viktigt steg, säger Tobias Ludvigson, affärsområdeschef skola på Gothia Kompetens.

– Guldtrappan syftar till ökat erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen kring att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Med NE och Gothia Kompetens som nya partners i Guldtrappan kan vi ännu starkare lyfta  lyfter fram utvecklingen av digital kompetens i skolan, säger Peter Becker, ordförande för Guldtrappan.

NE är partner i Guldtrappans sedan 1 juli 2022, Gothia Kompetens är partner i Guldtrappan sedan 1 januari 2022.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens, NE och Stiftelsen DIU, koordinator.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *