– Ta vara på de digitala möjligheterna för att ge alla elever bättre förutsättningar! Från förskola till Vux

 

Vi skapar möjligheter för skolhuvudmän att dela erfarenheter. Att gemensamt bli bättre. Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skola och undervisning i en digital tid. Guldtrappan bidrar till huvudmäns samverkan för utveckling av skolan med olika former av arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning – nationella och regionala, fysiska såväl som digitala sedan 2015. Årets nominering är öppen till 14 september, via webbplatsen.

Alla elever ska få likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta människor och medborgare. Det är målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Digitaliseringen är en möjlighet – men också en utmaning – för samtliga skolhuvudmän.

– Guldtrappan är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse som syftar till ökat erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen i att ta vara på digitaliseringens möjligheter i undervisningen, säger Peter Becker, ordförande för Guldtrappan.

Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är att sprida exempel över landet, för huvudmän att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter. Guldtrappan delas ut årligen sedan 2015.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens, NE och Stiftelsen DIU, koordinator.

I webbinarieserien våren 2022 delade var och en av mottagarna av Guldtrappan 2021 sina erfarenheter och diskuterade dessa med Skolverkets, SKRs och DIUs representanter och med professor Åke Grönlund. De spände från större till mindre huvudmän, från förskola till vuxenutbildning. Se vidare Guldtrappans webb.

Kontakt

Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 4453

Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn: 08-527 331 67

Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson1@skr.se, tfn: 076-764 7125

Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs Minne, arja@holmstedtkonsult.se, tfn: 070-302 1019

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *