Vilka skolhuvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022?

Guldtrappan handlar om att skolhuvudmän formulerar och utbyter erfarenheter kring digital skolutveckling. Syftet är gemensamt lärande för skolhuvudmän, kommunala såväl som fristående. ”Tillsammans blir vi klokare” som Karlstads kommun uttryckte det 2021 när de mottog utmärkelsen Guldtrappan. Det kan beskrivas som ett partnerskap med ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse för digital skolutveckling med årlig nominering. 

Guldtrappan startade 2014. Motivet var att Per-Arne Andersson på SKR och Peter Becker, stiftelsen DIU, ansåg att det behövdes ett initiativ för att främja skolhuvudmännens arbete och erfarenhetsutbyte kring digital skolutveckling. Det resulterade i Guldtrappan, ett initiativ med ett antal partners från professionsorganisationer, myndigheter och andra aktörer, bland andra läromedelsförlag. Inriktningen blev en årlig process och en kvalitetsutmärkelse baserad på sju kriterier och huvudmäns nominering.

Guldtrappan initierades således av stiftelsen DIU och SKR. Den fristående, icke-kommersiella stiftelsen Yngve Lindbergs Minne blev huvudman för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan, vars partners för närvarande är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens, NE och Stiftelsen DIU, koordinator.

Sedan 2015 har 35 huvudmän (varav fyra fristående) fått kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Arbetet är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, formulerat i Guldtrappans sju bedömningskriterier. Den årliga processen bygger på huvudmännens nomineringar utifrån de sju kriterierna.

– Vi ser en progression i skolhuvudmännens arbete med skolutveckling med stöd av de digitala möjligheterna.  Det fick en rejäl skjuts, ja ett språng, under pandemins påfrestningar, säger Peter Becker. Några trender från 2020 och 2021

–  År 2020 såg vi både stora huvudmän med utvecklade strukturer för arbetet liksom mindre – inte minst fristående huvudmän – med innovativa former för organisation och lärande. Och vi blev verkligen vittnen till en förskola på frammarsch med digital kompetens, upptäckande och lärande. Allt detta gjorde starkt intryck på juryn.

– Och år 2021 noterade vi att huvudmän (i framkant) som långsiktigt och systematiskt byggt sin verksamhet, hade bättre förutsättningar att möta pandemin. Vi såg också att de inte längre köpte ”från hyllan”, de hade blivit medskapande i utvecklingen av digitala resurser. Det här var huvudmän för vilka den nationella strategin var grunden. Lokalt byggdes utifrån denna sedan långsiktiga planer och organisation för likvärdighet och för att uppnå att alla elever, lärare och ledare skulle kunna vara med.  Och professor Åke Grönlund konstaterade att ”min bok från 2013 (”Att förändra skolan med teknik”, det så kallade unos uno-projektet) ligger nu bakom oss, huvudmän i framkant har kommit längre”. Juryn såg att digitala lärplattformar, läromedel, prov och utvärdering var centrala utvecklingsfrågor, säger Peter Becker.

En beredningsgrupp med Mikael Svensson ansvarig på SKR för digitala satsningar, Peter Karlberg sakkunnigt undervisningsråd från Skolverket, Arja Holmstedt Svensson, med lång erfarenhet från bland annat Falkenbergs välkända ett-till-ett-satsning och senare från Halmstad kommun. Arbetet leds av Peter Becker ordförande för stiftelsen DIU, drivande för konferenserna Framtidens lärande och tidigare verksam som gymnasielärare och läromedelsförfattare, ledare av FoU på KTH och professor på Dramatiska institutet och tioårig ledningsverksamhet på Interactive Institute (numera RISE).

Besluten fattas av en jury med professor Åke Grönlund från Örebro universitet som bidrar med sitt vetenskapliga perspektiv. En omfattande beprövad erfarenhet hämtas från samtliga partners, företrädare för skolledare, huvudmän och branschaktörer.

Och nu står juryn inför hearing med årets nominerade huvudmän. En av årets höjdpunkter!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *