Konferens

 

 

Framtidens Lärande Väst – Digital skolutveckling i fokus
på Nova Arena i Trollhättan, 14-15 november 2019

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu kommer den till Västsverige – en ny regional arena för samverkan och dialog, Framtidens lärande Väst i Trollhättan den 14-15 november 2019.

 

Program Framtidens Lärande Väst 2019 (pdf), uppdaterad 191107

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet. Sedan ett år finns en nationell strategi för skolans digitalisering och då blir den lokala utvecklingen avgörande. Stiftelsen DIU inleder därför en ny fas med regionala mötesplatser kring skolutveckling och digitalisering. Först ut är Framtidens lärande Väst i samverkan med Trollhättans stad.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola. Därför tar vi nu Framtidens lärande ut i landet och först till Trollhättan och Västsverige, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

I Trollhättan och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, i skolan liksom i samhället runt omkring. På den nya arenan välkomnas regionens alla skolor och huvudmän tillsammans med nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv.

– Våra skolors digitala utveckling visar att vi ger plats för framtidens lärande och gör oss samtidigt till en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att vi i Trollhättan står som medarrangör i ett sammanhang där framtiden är så närvarande, säger Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör i Trollhättan Stad.

Framtidens lärande Väst är en regional arena för mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, i dialog med forskare, med myndigheter och med leverantörer och regionens skolhuvudmän. En mötesplats där vi delar med oss av strategier och exempel på digital skolutveckling, delar beprövad erfarenhet, lärare visar beprövade framgångsvägar och pedagogiska möjligheter, forskare ger insikt och perspektiv och innovatörer visar nya svindlande möjligheter.

Framtidens lärande Väst pågår under två konferensdagar med scenprogram, seminarier, inspirationsmöten och utställningar i Trollhättan, 14-15 november 2019.

Målgrupp är ledare och drivande pedagoger i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, liksom beslutsfattare, organisationer, leverantörer, aktörer, myndigheter och forskare med skola i fokus.

Några teman för årets program:
• Styrkedjan i den framgångsrika digitala skolan
• Leda och lära i den digitala skolan
• Den digitala miljöns struktur
• Samhällsmedborgare i en digitaliserad värld

Med beprövad erfarenhet i dialog med forskning bygger vi framtidens skola!

Program
Medverkande Scen och seminarier
Medverkande dialogseminarier
Praktiskt och boende
—-

Ledarskap och digital innovation – Två av de forskare som medverkare är Elisabeth Nihlfors, Uppsala universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet. 

Miljöer för lärande – skolhus för framtiden – Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA utmanar och inspirerar på Framtidens lärande Väst.

 


Tidigare konferenser

29-30 oktober 2018: Framtidens lärande 2018, Glimtar från Framtidens lärande 2018 – tillsammans med Skolforum

26 april 2018: Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! – en konferens om att utveckla undervisningen med systematisk feedback och kollegialt lärande. Se programmet och dokumentation från konferensen

23–24 maj 2017 : Framtidens lärande 2017. Mer information och dokumentation från Framtidens lärande 2017


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg