Konferens

 

Framtidens lärande, 29-30 oktober 2018

#framlar – För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer


Några av de medverkande på Framtidens lärande.

Framtidens lärande –
“Innovation, skolutveckling och digital framtid”

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö

Tid: Framtidens lärande inleds kl 9.30 på måndag 29 oktober, registrering och kaffe från 8.30 och avslutas kl 16.30 tisdag 30 oktober.

Program: Program framtidens lärande (PDF)

Välkommen till Framtidens lärande 2018, nu tillsammans med Skolforum. På Framtidens lärande deltar du i en tvådagars konferens med dialog mellan skolans ledare och drivande lärare, forskare, myndigheter och aktörer på scen, seminarier och workshops. Allt ingår, lunch och fika, liksom Skolforums mässhall och program.

Framtidens lärande står för långsiktig systematik kring innovation, skolutveckling och digital framtid baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap.

Målgrupper är skolans pedagoger och ledare, beslutsfattare, leverantörer, organisationer, aktörer, myndigheter och forskare, lokala och nationella politiker och förtroendevalda

Alla huvudmän berörs
När en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet nu sätts i verket 2018-2022 står samtliga skolhuvudmän inför den uppgift som tidigare bara vissa huvudmän påtagit sig – att digitalisera skolan. Mer än någonsin behövs vetenskap och beprövad erfarenhet i detta fortsatta arbete. Framtidens lärande den 29-30 oktober 2018 synliggör, delar och diskuterar den beprövade erfarenheten hos skolor och huvudmän. Beprövad erfarenhet möter vetenskapens perspektiv och analys.

Lärande möten, dialog, beprövad erfarenhet
Vi lever som vi lär. Med inspiration från scenframträdanden ges alla möjlighet att komma till tals i workshops, seminarier och runda-bords-samtal – liksom vid pauser, måltider och utställningsbesök, vilka alla erbjuder tillfällen till informella möten. Här finns tid och plats för kvalitativa samtal. Med utbyte av erfarenheter och kritisk reflektion bygger vi beprövad erfarenhet och med belysning från forskning bygger vi gemensamt kunskap om lärande och skola idag – och framöver.

Programmet på Framtidens lärande bygger på några teman:

Skola i utveckling – det större perspektivet.
Likvärdiga möjligheter för alla elever, måluppfyllelse och personlig utveckling. Med bred politisk bas och Skolkommissions betänkande som grund. Med vetenskap och beprövad erfarenhet i samspel med professionerna och forskning. Med förankring i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Panelsamtal, föreläsningar och runda bord om skolans stora frågor med alla partners.

Lärandet i klassrummet – där allting händer.
Att leda professionsutveckling med återkoppling och kollegialt lärande. Att leda digitalisering i skola och klassrum
– digitala läromedel/upphandling/införande/ pedagogik, digitala nationella prov och bedömning, arbete i lärplattformar.

Ledarskap – som skapar förutsättningarna. I skola och förskola.
Om språkutvecklande arbetssätt, läslyft och skrivprocesser liksom skrivande för publik. Om digitalt skapande med problemlösning, programmering och Makerspace.

Om hur vi arbetar med läromedel idag, analogt och digitalt. Hur arbetar vi med prov och bedömning och förbereder oss för digitala nationella prov, kopplat till regeringens strategi för digitala nationella prov 2018-2022. Och inte minst: Att utvecklas i professionen, med prisutdelning för lärarpriset Guldäpplet, med ordförandena Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand. Seminarier med pristagarna och forskare

Allt ingår i Framtidens lärandes tvådagars konferenspaket

• Konferensen Framtidens lärande under två dagar, med föreläsningar och seminarier och parallella spår.
• Lunch och fika för- och eftermiddag i två dagar
• Framtidens lärandes loungemiljö
• Tillträde till Skolforums mässhallar och program

”Skolans professioner är dess största tillgång.”

Välkommen till Framtidens lärande!

Peter Becker och Lena Nydahl
koordinatorer Framtidens Lärande

Boka din plats här

Pris inklusive alla seminarier, lunch och fika 2.950 kr
Grupprabatt 5 procent för 2:a – 4:e anmäld från samma skola/huvudman.
Grupprabatt 10 procent för nummer 5 och ytterligare anmälda.

Håll utkik.
Här kommer vi att uppdatera med information kring program, med mera.

 

Mer om Skolforums program och biljetter för entré och seminarier, klicka här

Framtidens lärande och Skolforum skapar ny gemensam arena

 

Konferensen Framtidens lärande har – sedan 2009 – bidragit till
• Att 1-1-satsningar fått en nationell scen och vuxit från ett fåtal kommuner till ett flertal

• Att digital kompetens skrivits in i styrdokumenten
• Att digitalisering i skolan satts på dagordningen i politik, myndigheter och kommuner
• Att dialogen mellan praktik, forskning och leverantörer kring digitaliseringen fått en scen

Hundratals kommuner, tusentals skolor och lärare har tillsammans åstadkommit den förändringen!

Tidigare konferenser

26 april 2018: Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! – en konferens om att utveckla undervisningen med systematisk feedback och kollegialt lärande. Se programmet och dokumentation från konferensen

23–24 maj 2017 : Framtidens lärande 2017. Mer information och dokumentation från Framtidens lärande 2017

 


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg