Viktigt att tänka tillsammans om framtidens klassrum

Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
– Det är generellt sett viktigt att olika professioner möts för att utbyta kunskap, idéer och för att inspireras av varandra. Inom digitaliseringens område är det särskilt viktigt att tänka tillsammans om framtidens klassrum, säger Ann-Britt Enochsson

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen