Professionen i centrum

Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
– Jag har under de senaste åren haft möjlighet att följa Karlstads arbete med att skapa goda förutsättningar för lärande, där professionen står i centrum och där stödfunktionerna i dag har rätt kapacitet och kompetens för att möta behovet från såväl lärare som elever. Framtidens Lärande Väst 2023 är en god möjlighet för flera att få ta del av Karlstads arbete inklusive de tydliga strategiska val man gjort och den organisation som byggts upp. Karlstad är ett gott exempel på där styr- och stödkedjan fungerat på bästa sätt gällande värdeskapande arbete

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen