Möten som bidrar till nya insikter framåt

– Det är viktigt att skapa mötesplatser för yrkesverksamma inom skola, lärarutbildning och forskning. Att dessa olika yrkesgrupper får möjlighet till erfarenhetsutbyte, får ta del av praktiska exempel samt möta kollegor och forskare som bidrar till nya insikter framåt – det är häftigt! 
Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet:

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet verkar för att vara en mötesplats för olika parter och skapar arenor för samverkan.

– Det som är intressant med Framtidens Lärande Väst är att vi är många som är medskapare, vi har både ett regionalt och nationellt perspektiv. Tanken är att dessa olika mötesformer och dokumentationen från dagarna kan återbrukas, att det blir vår fortsättning tillsammans att ta hand om det vi lärt dessa dagar.

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen