Skara kommun

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönlund Plöen och på IT-Strateg Anders Vilhelmsson, Skara kommun

Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Anders Vilhelmsson, it-strateg.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun är kandidat till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019. Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Anders Vilhelmsson, it-strateg om digital skolutveckling i Skara.

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– Detta är viktigt för att kunna ge alla elever de förutsättningar som krävs för att verka i ett modern­­­­t samhälle. Alla elever behöver få utveckla en för­ståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället men det är också viktigt för att eleverna ska få möjlighet att träna sig i ett kritiskt tänkande kring den information som sprids på internet idag. Men hjälp av digitaliseringen kan eleverna också få en mer likvärdig utbildning genom att skolan kan anpassa undervisningen utifrån elevens behov med stöd av tekniken. Nya möjligheter att skapa kontakter uti världen där kreativitet och leklust och kulturell förståelse kan prägla undervisningen.

Några viktiga steg ni tagit för ökad digital kompetens för elever? För personal?
– För att öka den digitala kompetensen har vi bland annat satsat på en till en i grundskolan och på gymnasiet där vi redan 2006-2007 körde en pilotgrupp med en till en för eleverna. Detta gav oss en god erfarenhet och förståelse för de problem som kan uppstå om inte övrig teknik är på plats. Vi har även köpt in en bredd av olika digitala läromedel för att på ett flexibelt sätt kunna arbeta mot alla elever. Det vi sticker ut lite extra med är att vi har ett eget hus i fem plan ”Stureplan” för våra skolungdomar. Här har vi skapat kreativa miljöer där elever och barn får utveckla sina förmågor och beteenden genom att träna förmågor som kreativitet, påhittighet, problemlösningsförmågor, samt uthållighet.

– För personalen har det under 2018 genomförts tretton behovsinriktade utbildningar, där fokus har legat på programmering men också på att stärka pedagogers digitala kompetens och lust att våga pröva något nytt. Under 2018 utbildades IKT handledare som nu kommer att finns som stöd och hjälp för att handleda, inspirera och stötta övrig personal kring digitalisering i vår verksamhet

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
– Att fullfölja vår positiva utveckling med en rak linje från vår politiska huvudman, genom hela förvaltningen och verksamheten och ut till varje elev där en gemensam syn på den digitala demokratins, kreativitetens och kunskapsmöjligheter implementeras, vilket kräver att kollegialt lärande, vetenskapligt förankrad best practice och tillitsbaserad ledning genomsyrar utvecklingen. Likvärdigheten är i detta fall viktigt. Vi måste ha modet att tillåta out-of-the-box-lösningar, inom rådande styrning.

 


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs i Skara kommun – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *