Trollhättans stad

Foto Digitagruppen i Trollhättan

Digitgruppen i Trollhättan. Från vänster: Nikola Hajduk, Petra Dahllöf, Anna Malmsköld, Ann-Sofie Karlsson, Johan Zetterström och Fredrik Angelteg.

 

Utbildningsförvaltningen i Trollhättans stad är kandidat till Guldtrappan 2019. Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan och hans kollegor i Digit-gruppen, som har ansvar för att driva utvecklingen, om skolans digitalisering.

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– ”Det är egentligen väldigt enkelt och samtidigt otroligt svårt. Allt vi gör syftar till en enda sak: att ge alla barn och elever förutsättningar att nå sin egen framgång och uppfylla sina drömmar”. På detta sätt beskriver vi vår helhetsidé om ”förskolor och skolor att längta till”. Det innebär att vi också ställer krav på att likvärdiga förutsättningar ska gälla alla barns och elevers rätt till en tidsenlig utbildning där digitala verktyg gör skillnad. På ett sätt är det alltså väldigt enkelt: att undervisningen genom digitaliseringen blir mer på riktigt, mer lustfylld och ger nya möjligheter att utvecklas, det ser vi som en bra utgångspunkt för att ge alla barn och elever en framtid att längta till!

Några viktiga steg ni tagit för ökad digital kompetens för elever och för personal?
– 0-100 på 365 dagar – det är den hastighet vi haft för att skapa digitala skolor att längta till. På kort tid har vi skapat likvärdighet över alla skolor när det gäller tillgången till digitala verktyg och inte minst digital kompetens. Som vi ser det är det huvudmannens, rektors och personalens digitala kompetens och förståelse för uppdraget som är avgörande för elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Därför har vi under läsåret 18/19 utvecklat och implementerat en lärmodul kring digital kompetens som omfattat alla lärare, men också utbildat samtliga lärare i programmering och låtit dem arbeta under rektors ledning utifrån de fyra olika aspekterna av digitaliseringen som finns i våra styrdokument. Lärare och elevers gemensamma utforskande är grunden i detta arbete, där digitala verktyg bidrar till att göra en bra formativ undervisning ännu bättre.

Nästa viktiga steg i utvecklingen?
– Rektor är i sin roll mycket viktig för fortsatt utveckling. I backspegeln ser vi styrkan i att alla rektorer involverats som pedagogiska ledare i arbetet med att utveckla digital kompetens. Detta har varit viktigt för likvärdighet och i relation till att alla ska med. Men hur går vi vidare med rektors kompetens och fokus att leda digitalisering? Svaret ser vi handlar om att både avsätta tid till fortsatt arbete och att stärka rektors roll genom kompetensutveckling. Att koppla digitalisering till rektors arbete med viktiga mål såsom t.ex inflytande och delaktighet, ett gott socialt klimat eller god måluppfyllelse, ser vi som ett sätt att hitta tid och undvika målträngsel. Men rektor måste också fortsätta stärkas i rollen. Därför kommer vi under hösten 2019 att genomföra en lokalt anpassad utbildningsmodul för våra rektorer på ett sätt som möter våra behov. Sist, men inte minst, har vi nu tagit arbetet ett steg längre med dem det verkligen berör, eleverna. Genom att skapa en elevpanel med ett tjugotal elever från årskurs åtta formar vi tillsammans en ännu tydligare målbild om den digitala skolan att längta till.


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs i Trollhättan – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

Videon som presenterar Trollhättans arbete är från en kick-off med all skolans personal hösten 2018.

Video

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *