Alingsås kommun

Torbjörn Ott, Lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare

Torbjörn Ott, lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare.

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun, som ansvarar för kommunens gymnasieskoleverksamhet, är kandidat till Guldtrappan 2019. Torbjörn Ott, lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare, om skolans digitalisering

Varför är digitaliseringen viktig för era elever?
– Vi vill förvissa oss om att erbjuda eleverna en utbildning som ska rusta dem väl inför en föränderlig framtid där lärande och arbete kommer att ske i digitala miljöer. För oss innebär det bl.a. att använda digitala verktyg för att främja tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet. Det gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Vilka steg har ni tagit för ökad digital kompetens för elever? För personal?*
– 
Övergripande för hela kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet utbildning har vi i samverkan mellan olika nivåer i organisationen som politiker, förvaltning, skolledare och lärare tagit fram en digital agenda med mätbara mål. Agendan möter både lokala och nationella styrdokument. Baserad på forskning och policy är den både en vägledning för vart vi ska och ett verktyg för utvärdering.

– För elevernas del är digitala verktyg en del av det vardagliga arbetet i skolan. Digital kompetens utvecklas genom att inkludera digitala verktyg och lärresurser i skolans aktiviteter. Vi bejakar också elevperspektivet i förhållandet till den digitala samtiden, genom att i utvecklingen av utbildningen på olika sätt arbeta med återkoppling och inspel från eleverna, t.ex. genom vår elevreferensgrupp. Vi vill verka där eleverna är.

– Personalen deltar kontinuerligt i fortbildning som berör de aktiviteter som genomförs med digitala verktyg. Vi ordnar återkommande workshops och har ett fördjupande kollegialt lärande som ska möjliggöra reflektion över, spridning av och utveckling kring användningen av digitala verktyg och lärresurser i verksamheten.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
– Nästa steg i utvecklingen för oss blir att arbeta fördjupande kring nätetik. Förståelsen av rättigheter och skyldigheter i uppkopplad värld är en viktig del i en fördjupad digital kompetens.


Möt Guldtrappan på Framtidens Lärande Väst, Trollhättan 14-15 november 2019
– Hur arbetet organiseras och genomförs i Alingsås – och hos de andra huvudmännen som medverkar i Guldtrappan – den skildringen kommer att speglas i artiklar, liksom av huvudmännen själva i film och på seminarier vid Framtidens lärande och i andra former framöver. Närmast genomförs Framtidens lärande Väst, i Trollhättan den 14-15 november 2019.
Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande Guldtrappan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *