Lärande i Sverige AB

Lärande i Sverige

Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
En kraftfull vision, tydliga strategier tillsammans med öppna kollegiala processer skapar riktning och förutsättningar för att den digitala skolan blir verklighet för koncernens elever och lärare. En process där juryn ser fram emot att visionen förverkligas i en fortsatt innovativ process!

Intervju med Ole Lidegran, CIO, i samband med nomineringen.