Luleå kommun

Luleå kommun

Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
”Skolhuvudmannens ansats att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de digitala utvecklingsfrågorna har bidragit till både struktur och progression i det gemensamma lärandet. Utvecklade stödfunktioner och flera års breda delningsinsatser ger resultat. Ett arbete som fokuserar på ökad kompetens, tillgång och likvärdighet i elevernas lärmiljöer och målsmäns involvering.”

Intervju med Maarit Enbuske, skolchef, i samband med nomineringen till Guldtrappan.