Alingsås kommun

Alingsås kommun

Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
”Ett långsiktigt och väl förankrat digitaliseringsarbete utmärker skolhuvudmannens ansats och ambition. Med ett vetenskapligt fokus, baserat på elevers, lärares och ledares deltagande (participativa) process, har planer och processer bidragit till en begynnande, tillgänglig lärmiljö. Arbetet bygger på innovation och lärande i en strukturerad process.”

Intervju med Torbjörn Ott, lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare i samband med nomineringen.

Video: