2016

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Kalmarsunds gymnasieförbund

Juryns motivering:
För ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.

Linköpings kommun

Linköpings kommuns grundskolor

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Linköpings kommuns grundskolor

Juryns motivering:
För ett systematiskt ledarskap, med uppbyggd kultur kring kollegialt lärande och skolutveckling baserad på extern förstalärargrupp som gör klassbesök, intervjuer och ger snabb återkoppling, kombinerad med en ledarutbildning med internationella partners och kontinuerligt stöd i egen utvärdering av resultat för varje skola. Utvecklingsarbete med centra och lärarnätverk med ämnesfokus och med 1-1-satsning, infrastruktur och support som grund.

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För en skola i stark digital utveckling baserad på en tydlig vision och inspirerad ledning, från politik ut till klassrum och tillbaka, med en bred förankring och en begynnande kultur med aktivt internt och externt delande. Med forskningsanknytning, en utvecklad modell för att skriva-sig-till-lärande och indikationer i åk3 på bättre resultat vid

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.