Sundsvall

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Juryns motivering:
För fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.