Sandviken

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.