Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Juryns motivering:
För ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.