Malmö stad

Malmö 2019

Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
”Ett utvecklingsarbete som utgått från och startat i skolornas behov av digitalisering, med förankring i såväl nämnd som sammanhållen förvaltning, visar nu på både spridning och ökad kompetens inom skolhuvudmannens ansvarsområde. En kraftfull satsning på infrastruktur och ökad tillgänglighet har stärkt miljöerna för lärande. Med Pedagog Malmö, Malmö delar och en utvecklad kompetensplan har miljön förankrats, integrerad i ett helhetsperspektiv, Det Digitala Malmö, 2017-2022 ”

Intervju med Mats Johnsson, chef  IT enheten, i samband med nomineringen.