Skara kommun

Skara kommun

Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
En lång, enad och envis digitaliseringsresa visar nu på resultat inom skolhuvudmannens verksamheter. Både ledarskap och visioner har satts på prov. Satsningar på samtliga skolledare, med både teknik och ökad kompetens har bidragit till ett framgångsrikt lärande kopplat till digitala strategier. Resurscentret Stureplan är ett lovande initiativ.”

Intervju med Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Anders Vilhelmsson,  it-strateg, i samband med nomineringen.