Trollhättans stad

Trollhättans stad

Trollhättans stad: grundskola, F-9

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Juryns motivering:
”Från 0-100 anger både ambitionen och riktningen i den kraftfulla satsningen på både lärande och användande av digitala verktyg och hjälpmedel i kommunens skolor. Med förankring i hela styrkedjan, med ledningsgrupper, skolledningar och breddsatsningar nås resultat, i ett accelererat tempo. Skolhuvudmannen visar prov på både mod och innovation genom att organisera och planera för en skola att längta till!”

Intervju med Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan, i samband med nomineringen