Härryda

Härryda kommun

Härryda kommuns förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Härryda har ett systematiskt utvecklingsarbete som pågått i mer än fem år med en mångfald av insatser, där den digitala utvecklingen gått hand i hand med en pedagogisk ambition att utveckla lärandet. Ett nära samarbete med kommunens it-enhet och en samsyn i hela styrkedjan har skapat en gedigen grund där Minecraft-projekt, MakerSpace och resurscentrat Tellus tillhör spjutspetsarna. Ett etablerat pedagogiskt erfarenhetsutbyte med olika nätverk och resurser ger stöd i arbetet med den fortsatta utvecklingen.