Sundsvall

Sundsvalls kommun 2015

Sundsvall

Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015

Juryns motivering:
För ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning och med den fortsatta utmaningen att vända elevresultaten.