Mönsterås kommun

Mönsterås kommun - skylt

Mönsterås kommun, förskola, grundskola, gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
”Mönsterås kommun visar på ett framgångsrikt sätt hur omtag i digital skolutveckling kan ge goda resultat. Med en ny strategisk inriktning, förankrad hela vägen i styr- och stödkedjan, och med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering möts här teknik och pedagogik på ett naturligt sätt. Man tar tydligt ansvar för de tekniska investeringar som ska stödja professionen i klassrummet och genom medverkan i ett forskningsprojekt på Linnéuniversitet kan man systematiskt utveckla undervisningspraktiken och förbättra elevers skolresultat

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Mönsterås kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Öka likvärdigheten och utveckla den digitala kompetensen”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet