Lomma kommun

Lomma kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
Lomma kommun har skapat en organisation för grundskolan där hela styrkedjan är med i den digitala skolutvecklingen, och med ett föredömligt samarbete mellan kommunens IT-avdelning, skolförvaltning och skola. Genom att både se var man befinner sig och vart man vill med likvärdigheten i centrum – alla ska med – har man samlats runt den digitala röda tråden som gör att eleverna oberoende av i vilken skola de går kan utveckla den adekvata digitala kompetens de behöver i framtiden. Den digitala transformationen har blivit en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Lomma kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Lomma kommuns digitala röda tråd”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet